Om Guldnummer AB

Om Guldnummer AB

Guldnummer® startade sin verksamhet 2011.

Guldnummer är godkänd av Post och Telestyrelsen för förvaltandet av nationella nummerserier avsedda för profilering. Vi samarbetar även med flertalet operatörer på marknaden.

Telefonen är ett av vår tids viktigaste och mest tillgängliga kommunikations redskap för att bygga personliga kundrelationer och tydligöra en kontaktväg.

Guldnummers huvudsyfte är att nationellt verka inom området för elektronisk kommunikations profilering med förvaltandet av Post och Telestyrelsen tilldelade Global System for Mobile Communications nummerserier, så kallade Guldnummer.

Vi på Guldnummer är hängivna uppdraget av att förvalta registret och distribuera nummer till de företag som vill vässa sin marknadskommunikation. Med vår expertis om telefonkanalens betydelse gällande lönsamhet, säljdrivande optimeringar och kundnöjdhet bistår Guldnummer i processen att skapa ökad samverkan mellan och tillsammans med företag, organisationer och offentlig sektor. Vår målsättning är att landets företag ska inse potentialen av att använda sig av Guldnummer, dessutom till det attraktivaste priset på marknaden.